9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Mediation

Keuze mediator/bemiddelaar

Als het besluit genomen is dat u uit elkaar gaat zal er een keuze gemaakt moeten worden op welke wijze u de scheiding wilt regelen.

Als u kiest voor een mediator dan betekent dit dat u er samen uit wil komen.

Samen in overleg willen en de regie willen houden over het afronden van uw huwelijk? Dit zal niet altijd meevallen omdat het kan dat u emotioneel niet gelijklopen in het rouwproces. Hier zal dan ook tijdens de mediaton aandacht voor zijn.

 

Een mediator is onpartijdig en kan ook geen beslissingen afdwingen!

 

De mediator begeleidt u om samen te komen tot afspraken die op de lange termijn ook houdbaar zijn. Daarbij is het van belang dat:

  • Beide over duidelijke informatie en kennis van mogelijkheden beschikken
  • Voor beide evenredige aandacht is voor beider standpunten
  • Van beide de wensen voor de toekomst duidelijk zijn
  • Er ruimte is voor het emotionele proces van de scheiding

 

De mediator begeleidt u van het begin tot het eind bij het maken van afspraken. Er wordt een convenant en eventueel het ouderschapsplan voor u opgesteld. Verder zorgt de mediator voor het indienen van uw echtscheidingsverzoek bij de rechtbank en de inschrijving in de registers van burgerlijke stand.

 

Bij Kaminada Legal & Accounting begeleiden twee vaste specialisten uw scheiding: een scheidingsbemiddelaar/mediator en een financieel adviseur die gespecialiseerd is in scheidingen. De mediator en de adviseur werken nauw samen, zodat de afspraken die u wilt maken ook uitvoerbaar zijn. Samen helpen ze u allebei emotioneel en financieel fit uit de scheiding.

 

Des te langer een scheidingstraject duurt, des te hoger de kosten. Echter deze kosten kunt u wel samen delen in plaats van ieder voor zich zoals bij een Advocaat het geval zou zijn. Hoeveel gesprekken uiteindelijk nodig zijn om tot gezamenlijke afspraken te komen hangt af van uw persoonlijke situatie.

 

Tips:

  • Houdt rekening met het feit dat u andere wegen in slaat en er verschillende belangen vertegenwoordigt moeten worden
  • U bewandelt niet in hetzelfde tempo de rouwfase, gun de ander het eigen tempo
  • Blijf kijken naar de kinderen als gemeenschappelijke ouders die het beste voor de kinderen willen en houd eigen frustraties en verdriet daarvan gescheiden
  • Als u aan de toekomst denkt wat zijn dan persoonlijke doelen en wat is daarvoor nodig? Wat zijn gemeenschappelijke doelen? Wat is hier voor nodig?
  • Stel een lijst samen van alle bezittingen en hang hier een waarde aan. Dit helpt straks de zaken makkelijker te verdelen
  • Probeer alvast zaken te bedenken die noodzakelijk voor u zijn in het convenant en zaken waar u over kunt nadenken om te concessies over te doen