9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Bedrijfsherstel

Kaminada > Recovery > Bedrijfsherstel

Het is heel belangrijk om belanghebbenden ervan te overtuigen dat uw bedrijf toekomstperspectief heeft. Woorden alleen zijn daarbij niet genoeg. De Bank, de crediteuren, de Belastingdienst en alle andere betrokken partijen zoals afnemers en leveranciers willen een uitgewerkt plan zien. Onze ervaring heeft geleerd dat alle betrokkenen willen meewerken aan een oplossing (zoals het saneren en afkopen van schulden, herfinancieren, en zelfs een doorstart na faillissement) mits helder en transpart wordt gecommuniceerd. Juist die openheid is nodig zodat iedereen weet waar het aan toe is.

Turnaroundplan

 

Een turnaroundplan is een integraal ondernemingsplan voor een bedrijf in zwaar weer, welke als basis dient voor een saneringsoperatie die is gericht op duurzaam herstel van de levensvatbaarheid. Hoe we het ook wenden of keren; er zal gesaneerd moeten worden in kosten en vaak zal er ook gesaneerd moeten worden in schulden, om uiteindelijk weer winst te kunnen maken. En winst is nodig om te overleven.

Het stappenplan bestaat uit een korte en bondige beschrijving van de huidige stand van zaken, met een concreet plan van aanpak. Inclusief een tijdschema en prognoses. Kaminada Legal & Accounting voert de het stappenplan uit en houdt de regie. Plannen kunnen worden bijgesteld als daar dringende redenen voor zijn.

Wij golven mee op de omstandigheden van dat moment. Het plan voorziet bovendien in operationele, administratieve, financiële en verkoop ondersteunende maatregelen. Allemaal belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering die in het verleden te weinig aandacht hebben gehad.

Van regie tot uitvoering

 

Met het gestructureerd uitdenken en beschrijven van een turnaroundplan kunnen de problemen stelselmatig en een voor een worden aangepakt. Welke het vertrouwen moeten herstellen bij de relevante belanghebbenden. Als de ondernemer weer in staat is om winstgevend te kunnen werken dan kunnen ook de schulden worden opgelost. Dat is per slot van rekening in ieders belang.

Met Kaminada Legal & Accounting staat de ondernemer er in ieder geval niet alleen voor. We kunnen tegen een stootje en zijn niet bang de confrontatie aan te gaan als het echt moet. Het grote voordeel van crisissituaties is dat actie geboden is en juist in actie en doorpakken zijn wij heel goed.

Behoefte aan meer informatie?