9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Insolventierecht

Kaminada > Juridische Diensten > Insolventierecht

Jurist insolventierecht

Kaminada Legal & Accounting houdt zich veel bezig met faillissementsrecht, ook wel insolventierecht genoemd. Wij beschikken over zeer ruime ervaring op dit gebied. Hierdoor kunnen wij advies bieden vanuit verschillende perspectieven.

 

Advies bij faillissementsaanvraag

Wilt u advies bij het aanvragen van het faillissement van een debiteur die zijn schulden niet betaalt of wellicht van uw eigen onderneming? Dan bent u bij Kaminada Legal & Accounting aan het juiste adres. Wij kunnen beoordelen of de aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet en deze bij de rechtbank indienen. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien de aanvrager een onbetaalde opeisbare vordering heeft op de schuldenaar en er tevens één of meer andere schuldeisers zijn.

 

Surseance van betaling

Soms kan een onderneming die in betalingsmoeilijkheden verkeert, een faillissement voorkomen door een surseance van betaling aan te vragen. Tijdens de surseance van betaling kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Zo kan een bedrijf even op adem komen. De aanvraag van een surseance dient door een Advocaat te worden verzorgd. Nadat de Rechter een verzoek hiertoe toewijst, wordt een bewindvoerder aangesteld die de levensvatbaarheid van de onderneming zal onderzoeken. Het komt vaak voor dat een surseance uiteindelijk alsnog overgaat in een faillissement.

 

Failliet verklaard? Wij staan voor u klaar!

Als uw faillissement is aangevraagd door een crediteur, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om hiertegen verweer te voeren. De bijstand van een ervaren Jurist is cruciaal. Niet alleen kan een faillietverklaring worden voorkomen, ook kan er als een faillissement wordt uitgesproken in een vroeg stadium overleg gevoerd worden met de curator. Bovendien staat tegen een vonnis van faillietverklaring hoger beroep of verzet open. Omdat de beroepstermijnen echter uitzonderlijk kort zijn, is snelle actie van een jurist vereist.

 

Verloop van een faillissement

Nadat een faillissement is uitgesproken, zal de Curator beginnen aan zijn voornaamste taak: het liquideren (afwikkelen) van de onderneming en het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kan worden voldaan. Soms wordt er door de Curator een doorstart gerealiseerd. Een faillissement kan op een aantal manieren eindigen: door opheffing, een vereenvoudigde afwikkeling of door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de afwikkeling van de boedel voert de Curator ook het zogeheten rechtmatigheidsonderzoek uit. In het kader daarvan gaat de Curator onder meer na of sprake is geweest van paulianeuze (benadelende) transacties voor het faillissement. Ook onderzoekt de Curator altijd of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Doet dit laatste zich voor dan kan de Curator de bestuurder aansprakelijk stellen om alle schulden van het bedrijf te betalen. Dan moet het wel aannemelijk zijn dat het betreffende wanbeleid de oorzaak is geweest van het faillissement.

 

Faillissementsrecht Juristen

Of het nu om een faillissementsaanvraag of juist een verweer tegen een faillietverklaring gaat, onze faillissementsrecht Juristen kunnen u adviseren over de beste aanpak en strategie. Wij zijn daarbij altijd gericht op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de Rechter niet geschuwd. Kaminada Legal & Accounting werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

 

Vrijblijvend eerste advies

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Kaminada Legal & Accounting via e-mail op insolventie@kaminada.nl of telefoonnummer 070 – 201 71 85. U wordt teruggebeld door een overnamespecialist. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek, waarna u een plan van aanpak en/of offerte op maat ontvangt.

Heeft u hulp nodig met of vragen over insolventierecht?