9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Kinderen en ouderschap

Kaminada > Scheidingsbemiddeling > Kinderen en ouderschap

Scheiden is een emotionele gebeurtenis. Zeker voor kinderen. Het moment waarop ouders hun kinderen vertellen dat ze gaan scheiden vergeten kinderen nooit meer. Belangrijk daarom is dat er voor de kinderen rust en zoveel mogelijk stabiliteit is rondom de scheiding. Als gezamenlijke ouders kun je ervoor zorgen dat de impact beperkt blijft als zaken voor de kinderen, in overleg, goed geregeld worden. Kijk onderaan deze pagina voor praktische tips hierover!

 

Afspraken over de zorg, opvoeding van de kinderen, de omgangsregeling en de hoogte van de kinderalimentatie staan omschreven in het ouderschapsplan. Dit ouderschapsplan is verplicht bij minderjarige kinderen. Hier begeleiden wij u bij.

 

Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor:

 • Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben (met of zonder gezamenlijk gezag)
 • Samenwonende ouders met gezamenlijk gezag

 

Alles wat de kinderen aangaat kan in het ouderschapsplan worden opgenomen. Een aantal zaken zijn verplicht op te nemen zoals de zorgverdeling/omgangsregeleling, financiële afspraken over de kosten van uw kind en hoe bepaalde belangrijke schoolkeuzes gemaakt worden. Daarnaast kunnen alle andere afspraken er ook in opgenomen worden. Hoe meer er is beschreven hoe kleiner de kans op discussies en dat geeft rust voor zowel de ouders als voor het kind.

 

Inspraak kinderen

Als u gaat scheiden moeten de kinderen betrokken worden bij de afspraken die u maakt over hen. Dat staat in de wet. Bespreek samen hoe u dat doet. Voor kinderen is het belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat ze niet klem komen te zitten in een strijd tussen hun ouders.

Ook hierin kan Kaminada Legal & Accounting een begeleidende rol spelen.

 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer een van u werkloos wordt of gaat verhuizen. Waarschijnlijk moet u het ouderschapsplan daarom nog een paar keer veranderen. Het is handig om momenten af te spreken waarbij u samen kijkt hoe alles loopt en of de afspraken dienen te worden aangepast. Bijvoorbeeld een jaar na de scheiding.

 

 Kinderalimentatie

Als ouder ben je verplicht om je kind(eren) te onderhouden totdat het kind 21 jaar is. Dat geldt ook als u gaat scheiden of uit elkaar gaat. Daarom moet u afspraken maken over kinderalimentatie. Dit is een bedrag dat u betaalt of krijgt voor de opvoeding en verzorging van het kind. De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan. Wordt uw kind binnenkort 18 jaar, werkt uw kind of krijgt uw kind studiefinanciering? Dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de kinderalimentatie.

 

Hoe hoog is het bedrag van de kinderalimentatie?

 

 1. De behoefte bepalen

Eerst bepaalt de Rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen (zie Niebud). De Rechter gaat uit van het inkomen van vlak voor de scheiding.

 1. Draagkracht bepalen

De Rechter bepaalt welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.

 1. Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de Rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De Rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

 

De Rechter oordeelt altijd in het belang van het kind. Hij kijkt naar de kosten van het kind zelf, de samenstelling/ de hoogte van het gezinsinkomen en de draagkracht van de partners. Op basis daarvan komt het bedrag tot stand met de bedoeling dat het kind er zo min mogelijk op achteruit gaat. De scheiding alleen is al achteruitgang genoeg.

 

Duur kinderalimentatie

In principe betaalt u kinderalimentatie totdat uw kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. In de leeftijd van 18 tot 21 jaar spreekt de wet van jong meerderjarigen. Zodra uw kind 18 jaar wordt ontvangt hij/zij de alimentatie zelf.

 

Omgangsregeling/ Co ouderschap

Na een scheiding heeft elke ouder recht op omgang met zijn of haar kinderen. Belangrijker nog een kind heeft recht op beide ouders! U kunt in overleg een omgangsregeling afspreken of kiezen voor co-ouderschap. Waarbij u kiest voor een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedtaken van uw kind of kinderen. Een omgangsregeling betreft alle afspraken die u maakt over de omgang met uw kind of kinderen. Hoe u dit inricht, daar bent u vrij in. De ouder die de meeste zorg- en opvoedtaken op zich neemt, de zogenoemde verzorgende ouder, daar is uw kind het vaakst. In de omgangsregeling staat dan hoe vaak en wanneer uw kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn.

 

Wanneer kiest u voor co-ouderschap?

Om samen voor co-ouderschap te kiezen, zijn een aantal dingen belangrijk. Allereerst dat u bij elkaar in de buurt blijven wonen, niet meer dan zo’n 7 kilometer uit elkaar. Zo kunt u de kinderen allebei gemakkelijk van en naar school of sport brengen. Of uw kinderen kunnen, als zij ouder zijn, zelf op de fiets heen en weer.

Ten tweede: realiseer van te voren dat u regelmatig contact met elkaar zal hebben om over allerhande zaken omtrent de kinderen te overleggen. Is dat lastig voor u? Dan kunt u misschien beter voor een andere omgangsregeling kiezen.

Tot slot moet co-ouderschap wel praktisch uitvoerbaar zijn. Ook al wilt u het allebei, heeft het zin als bijvoorbeeld één van jullie twee fulltime werkt?

 

Voorkom in elk geval dat uw kinderen vaak moeten wisselen van huis. Dat geeft hen meer rust. Als uw kinderen al wat ouder zijn, betrek ze dan bij de invulling van het co-ouderschap. Waar voelen zij zich goed bij? U kunt zelfs afspreken om het eens een paar weken uit te proberen. Doe dit wel voordat alles formeel geregeld is. Want als u eenmaal een co-ouderschap hebt, kunt u daar niet zomaar vanaf.

 

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Het is een fabeltje dat bij co-ouderschap geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. De kosten zijn voor u beiden wel gelijk, maar als de één meer verdient dan de ander wordt van diegene toch verwacht een wat hogere kinderalimentatie bij te dragen. Die kosten zijn voor deze ouder gemakkelijker te dragen.

Wat ook kan, is dat u een aparte bankrekening opent, waarop u naar rato een bedrag per maand storten. Van deze rekening kunt u dan alles betalen wat met de kinderen te maken heeft. Ook kunt u de kinderbijslag op deze rekening laten storten.

Tips omgang kinderen:

 • Probeer uw eigen verdriet te doseren in het bijzijn van de kinderen
 • Praat nooit negatief over de andere ouder in het bijzijn van de kinderen
 • Toon interesse in uw kind en luister zonder oordeel
 • Geef veel liefde en aandacht
 • Houdt zoveel mogelijk ritme en regels in de dagelijkse gang van zaken
 • Laat het kind voelen dat het van beide ouders mag houden en het bij beide fijn mag hebben

 

https://www.villapinedo.nl/wp-content/uploads/2018/10/VP_Brief_aan_alle_gescheiden_ouders_NL_DEF.pdf

Do you need help with reducing bail or avoiding jail time?