9:00 - 17:00

Onze openingstijden Ma. - Vrij.

070 201 71 85

Neem vrijblijvend contact op

Facebook

LinkedIn

Search
 

Bedrijfsfinanciering

Kaminada > Home 5  > Diensten > Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering
Kaminada Juristen & Adviseurs beschikt over de expertise, kennis en het netwerk om ondernemers volledig te begeleiden. Van een heldere analyse en advies, tot het pragmatisch en resultaatgericht uitvoeren van de gekozen aanpak. Ook bedrijfsfinancieringen behoren tot onze kerntaken. We onderhouden nauwe contacten met reguliere systeembanken informal investors, crowdfunding platformen en factoring- en leasingmaatschappijen. Onze professionals bieden écht toegevoegde waarde. Zij opereren als onafhankelijk financieel adviseurs, betrokken bij uw bedrijf.

Onze dienstverlening is gericht op:
– aan- & verkoop van bedrijven, of onderdelen daarvan
– participaties en andere samenwerkingsvormen
– financieel strategisch advies: (nieuwe / her-) financiering, aantrekken risicodragend
vermogen (private equity, investeerders)

Risicokapitaal en investeerders
Behalve een strategische partij kan het ook interessant én van toegevoegde waarde zijn om een financiële partij te overwegen. Een financiële partner brengt naast kapitaal, specifieke expertise mee die de onderneming zelfstandig vaak ontbeert om de volgende belangrijke stap in bijvoorbeeld professionalisering of groei te maken. Daarbij houden financiële partijen graag de ondernemer / het huidig management aan boord – zij kennen immers de onderneming en de business als geen ander. Het management behoudt een (minderheids)aandelenbelang met als doel samen een mooi
rendement op het succes te behalen. Bij een pre-exit ‘cashen’ de huidige aandeelhouder(s) eerst een deel van de door hen opgebouwde waarde door de verkoop van een (meerderheids)belang. Vervolgens vindt een tweede cashmoment plaats bij de verkoop (exit) van het resterend belang. Bij het benaderen van een financiële partij vinden wij het belangrijk u van tevoren, mede vanuit het perspectief van een investeerder, inzicht te geven in mogelijke dealstructuren. Niet alleen financieel, maar ook qua afspraken rondom de onderlinge verhoudingen. Net als dat we het belangrijk vinden

dat de onderneming na een transactie vanuit een gezonde financiële basis moet kunnen (blijven) opereren. Kaminada Juristen & Adviseurs gaat ervoor!

Do you need help with reducing bail or avoiding jail time?